Koji operativni sistem je najranjiviji

Android dominira na tržištu smartfona ali izgleda da ta dominacija ima cijenu.

Prema istraživanjima Android ima najviše slabih tačaka i bio je najranjiviji od svih operativnih sistema tokom prošle godine.

”Ranjivost” se definiše kao greška u softveru koja može biti iskorištena od strane hakera da pristupe sistemu ili mreži.

Android je imao 523 takvih grešaka 2016. godine što je mnogo više od iOS-a sa 161.

Godinu ranije, 2015. priča je bila drugačija: Android je imao samo 125 grešaka koje se vode pod ”ranjivost” a Apple iOS 387.

Infographic: Android Is The Most Vulnerable Operating System | Statista

Komentari