windows 10 usb

Jedna od prvih stvari na koje se novi korisnici računara upozoravaju u eri eksternog USB skladišta, jeste da u meniju kliknu na “eject” prije nego što uređaj fizički izvuku iz slota. Na Windowsu, ovo obično znači aktiviranje “Safely Remover Hardware” opcije.

Ovo međutim, možda više neće biti tehnički neophodno na Windowsu. Od verzije 1809, Windows 10 će podrazumijevano imati mod koji će omogućavati da se USB skladište izvuče u bilo kom trenutku.

Windows 10 će moći da izabere između dva moda kada se vrši rad sa USB skladištem. Aktuelni podrazumijevani mod je za Better Performance, koji čini bržim operacije čitanja i upisa podataka ali na račun korišćenja keša koji mora pravilno da se izbriše kako bi uređaj sigurno mogao da se ukloni. Ovo je mehanika koju godinama koristimo.

Međutim, počevši od Windows 10 update 1809 verzije, Microsoft prebacuje podrazumijevanu opciju na Quick Removal. Sa ovim modom, USB uređaji su uvek spremni za uklanjanje bez upozorenja. Mana ovog sistema jeste da sistemske performanse mogu da budu umanjene (ovo se posebno odnosi na upis podataka).

Korisnici će imati opciju izbora između obe navedene opcije, u zavisnosti od preferencija i potreba.

Izvor: benchmark.rs

Komentari