google atlas robot hoda po neravnom terenu

Google humanoidni robot “Atlas”, pronalazi nove načine da nas zadivi. U svojoj najnovijoj lekciji, Atlas je naučio da hoda preko neravnog terena. Tokom niza pokušaja i grešaka, inženjeri su uspjeli da nauče Atlasa vještinama koje bi malo koji robot, pa i neki ljudi, mogli savladati: hodanje preko prepreka bez pada “na glavu.”

Da bi mu omogućili korištenje stopala koja liče na ljudska, tim je obučio “Atlasa” da “osjeti” tačku neravnog terena i počne prebacivati svoju težinu pronalazeći uporište i tako izbjegavajući prevrtanje.

To je zapravo isti način na koji ljudi hodaju, mada su neki bolji u tome od drugih. Za razliku od ljudi, robot će vremenom savladati zadatak, brzo proračunavajući i podešavajući svaki pokret kako bi se, sa lakoćom i “kao planinska koza”, kretao po ovakvom terenu.

U ime nauke, on je bio guran, bockan, zlostavljan; pitanje je da li bi robot-psihijatar uspio efikasno da se bori i suzbije takve vrste problema. Sada, kada nas Atlas može ganjati i po neravnom terenu, niko nije bezbjedan.

Komentari