microsoft flow automizovani procesi - bolja produktivnost

Microsoft Flow je servis koji vam poput popularnog IFTTT nudi mogućnost automatizacije određenih online procesa koja će vam znatno olakšati svakodnevne zadatke i unaprijediti produktivnost.

Donedavno je Flow bio u beta fazi ali je sada dostupan svima i omogućiće vam postavljanje takozvanih akcija koje vam na primjer omogućavaju da automatski sačuvate attachment koji ste dobili u emailu na OneDrive ili Dropbox, da automatski sačuvate tweet-ove koji imaju određeni hashtag, da vam telefon šalje poseben poruke kad dobijete email od šefa i slično.

Za razliku od IFTTT servisa koji je ograničen na spajanje samo dvije akcije u jedan process, Microsoft Flow će vam omogućiti da spajate više akcija i uslova kako bi stvorili jedan automatizovan process. Tako na primjer možete podesiti process koji će prevesti sve Tweet-ove sa određenim hashtagom a nakon toga ih poslati na vaš email. Sa IFTTT bi vam za ovo trebala dva definisana procesa.

S druge strane Microsoft Flow ima i određenih nedostataka u odnoszu na IFTTT, prije svega u broju online aplikacija i servisa sa kojima je moguće praviti automatizovane procese. IFTTT podržava 366 a Flow 58 aplikacija za sad.

Flow aplikacija za mobilne telefone će vam omogućiti stvaranje komandi koje možete koristiti dok ste u pokretu, kao na primjer da određenom kolegi ili šefu pošaljete email da kasnite na sastanak, a sve to samo sa jednim klikom.

Komentari