Naucnici napravili nanocestice koje unistavaju rak

Ruski i finski hemičari stvorili su novi tip nanočestica koje se mogu “napuniti” hemoterapijom i koristiti za prebacivanje otrovnih supstanci u unutrašnjost tumora.

“U kulturu ćelija uveli smo nanočestice sa preparatom protiv razvoja tumora, nakon čega smo nanočestice izlagali bilo elektromagnetskom, bilo infracrvenom zračenju”, navodi Andrej Kudrjavcev iz Instituta za teorijsku i eksperimentalnu biofiziku Ruske akademije nauka u Puščinu, prenose agencije.

U tim uslovima temperatura uzoraka je rasla, polimerni pokrivač se skupljao i ispuštao aktivnu supstancu iz pora, objašnjavaju naučnici.

Tokom posljednjih nekoliko godina naučnici su stvorili nekoliko novih metoda za liječenje raka, koje se zasnivaju na različitim organskim i neorganskim nanočesticama.

U nekim slučajevima nanočestice same po sebi služe kao sredstvo za uklanjanje tumora, djelujući kao neka vrsta “mete” na koju se usmjeravaju ili imune ćelije ili zračenje lasera koje zagrijava čestice i “spaljuje” ćelije, prenose RIA Novosti.

U drugim slučajevima, kako kažu Kudrjavcev i njegove kolege, nanočestice se pojavljuju samo kao sredstvo za prenošenje opasnih molekula do tumora, što ograničava njihovo djelovanje i omogućava da se smanje doze koje su potrebne za potpuno uništavanje ćelija karcinoma.

Kao nanočestice mogu se koristiti različite organske strukture koje imitiraju ćelije ili neorganski spojevi koji su nevidljivi za imuni sistem.

Kudrjavcev i njegove kolege sjedinili su dobre strane jednog i drugog pristupa i stvorili nanočestice od silicijuma. One se mogu napuniti bilo kojom materijom i izolovati od spoljnog svijeta, a molekuli hemoterapije onda neće ubijati zdrave ćelije i organe.

Ovakve nanočestice, kako objašnjavaju naučnici, funkcionišu zahvaljujući zanimljivoj sposobnosti tumora – da u sebi sakuplja svo “smeće” koje postoji u organizmu.

Osim toga, temperatura unutar tumora obično je znatno viša od normalne, što omogućava da se lako lokalizuje.

Komentari