Samsung Sound Assistent aplikacija

Samsung je objavio novu aplikaciju u Google Play Store koja omogućava vlasnicima Galaxy telefona da poboljšaju zvuk.

To će biti moguće izmjenom većeg broja podešavanja zvuka. Aplikacija omogućava korisnicima kontrolu 150 koraka podešavanja nivoa zvuka pored EQ, mono i stereo balancing podešavanja. Može se i za svaku pojedinačnu aplikaciju podesiti nivo jačine zvuka.

Samsung SoundAssistant aplikacija je sposobna i da izmijeni hardverske tastere tako da korisnici mogu da kontrolišu nivo jačine zvuka medija umjesto zvuka zvona kada pritisnu volume tastere. Aplikacija može kreirati i zvučna podešavanja bazirana na prioritetima korisnika.

SoundAssistant aplikacija dolazi i sa funkcijom koja nosi naziv Scenarios, a koja može da se koristi da konfiguriše nivoe zvuka i modove vibracija za konkretne dane i periode vremena.

Komentari