space lift

Svemirski lift, čija bi osovina (obično u obliku sajle) bila pričvršćena na Zemlju i imala svoj kraj negdje u njezinoj orbiti, prilično je fizikalno zahtjevan za izvesti. Jednu od glavnih prepreka ostvarenju nekog takvog koncepta predstavlja činjenica da današnji materijali ne mogu izdržati vlastitu težinu, pa bi se svaka sajla ili kabl, dovoljne dužine za svemirski lift, urušili pod vlastitom težinom.

Zemljina gravitacija presnažna je da bi se u njoj, uz poznate tehnologije, izradio lift kakav je do sada razmatran. Međutim, naučnici s Cambridgea i univerziteta Columbia razmišljaju izvan tih okvira i smatraju da imaju izvodivo rješenje.

Spaceline

Oni su, naime, predložili da se osovina svemirskog lifta, umjesto na Zemlju, pričvrsti na Mjesec. On ima oko šest puta slabiju gravitaciju od Zemlje, pa bi nekoliko materijala moglo izdržati vlastitu težinu kada bi se od njih izradio kabel za svemirski lift. Ovakav bi kabel, predlaže se u radu ovih znanstvenika, “visio” poput viska u smjeru Zemljinog gravitacijskog bunara, te bi svojim najtanjim dijelom tek dodirivao njezinu geostacionarnu orbitu.

Za putovanje ovim svemirskim liftom, čiji koncept autori nazivaju Spaceline, svemirske brodove trebalo bi “samo” lansirati u geostacionarnu orbitu, te ih usmjeriti prema kablu. Jednom kada bi se isti “uhvatili” za sajlu lifta, put do Mjeseca bio bi im daleko lakši. Na kablu bi, naime, prometovali “liftovi” na solarni pogon koji bi prevozili teret gore-dole uz njega. Spominje se i mogućnost izgradnje “bazne stanice” u Lagrangeovoj tački, gdje se poništavaju gravitacijske sile Zemlje i Mjeseca.

Mjesečev lift

Kalkulacije su pokazale da bi nekoliko danas poznatih materijala imalo dovoljnu čvrstoću za izradu ovakvog koncepta. Kao kandidati se ističu ugljenikove nanocjevčice, napredni materijali Zylon i Dyneema, kao i ugljenikova vlakna ili kevlar koji se već sada koriste za niz primjena.

Koncept Mjesečevog svemirskog lifta poznat je od 1970-ih godina i pojavljivao se u raznim radovima naučnika. Međutim, osim napretka u materijalima i njihovoj čvrstoći, prije ostvarenja nekog sličnog koncepta će biti potrebno razraditi i strukturu ovakvih liftova koja bi bila otporna na radijaciju, sudare sa svemirskim otpadom i slično. Ovaj rad pokazao je tek da, u teoriji, već imamo materijale koji bi za ovaj projekat mogli ući u razmatranje.

Izvor: bug.hr

Komentari