tuzba protiv americkih firmi

Četrnaest porodica iz Demokratske Republike Kongo pokrenulo je putem američke advokatske organizacije International Rights Advocates tužbu protiv velikih tehnoloških kompanija zbog slučajeva izrabljivanja djece u rudnicima kobalta u toj zemlji. U tužbi se eksplicitno navode Apple, Alphabet, Dell, Microsoft i Tesla kao kompanije koje su podržavale rudarenje kobalta u DR Kongu, poticale ga unatoč izrabljivanju djece i lošim uslovima rada, te u konačnici profitirale na račun patnji tih radnika.

Dječjim radom do baterija

Sve porodice koje su podigle tužbu izgubile su ponekog člana u rudnicima koji su se urušili, ili su im djeca u nesrećama vrlo teško ozlijeđena i osakaćena. Kobalt je, podsjećamo, jedan od ključnih sastojaka litij-ionskih baterija koje spomenute kompanije ugrađuju u svoje proizvode – mobitele, računare, automobile i ostale.

DR Kongo ima najveće svjetske zalihe ovog minerala i proizvodi oko 60% ukupnih svjetskih količina kobalta. Već godinama se priča o nehumanim uslovima u kojima se kobalt rudari, a potražnja za njim se ne smanjuje.

Tužbom porodica oštećenih od navedenih tehnoloških kompanija zahtijevaju odštetu za izrabljivanje djece, kao i dodatne naknade na račun nepravednog dolazka do imovinske koristi, zanemarivanja loših radnih uslova, nedovoljnog nadzora, te nanošenja fizičke i psihičke boli. Prva je ovo tužba tog tipa podignuta protiv američkih tehnoloških kompanija.

Izvor: bug.hr

Komentari