Zuckerberg manifesto

Prvi čovek Fejsbuka Mark Zakerberg objavio je svoju novu viziju budućnosti u kojoj govori o tome kako će se ta društvena mreža razvijati i u koje sve pore života želi da uđe.

Zakerberg je u manifestu od 5.500 riječi govorio o nastavku borbe za dublje povezivanje i stvaranje “nove društvene infrastrukture”, o osnivanju “svrsishodnih zajednica”, ali i o daljem uključenju Fejsbuka u civilno društvo, pomoć u unapređenju bezbjednosti, kao i “lažnim vijestima”.

U razgovoru za BBC nakon objavljivanja ovog dokumenta, Zakerberg je rekao da je u svijetu sve glasniji glas protiv globalizacije i da činjenica da su mnogi ljudi izvukli deblji kraj u tom procesu izaziva pozive da se ljudi “povuku iz povezanog svijeta”.

Zakerberg smatra da bi globalizaciju trebalo “restartovati”, promeniti pravac u kome ona ide, ali da nikako ne bi trebalo odustati od nje.

“Kada sam osnovao Fejsbuk, misija da se svijet poveže nije bila kontroverzna. Sada ta vizija jeste kontroverzna. Postoje ljudi širom svijeta koji osjećaju da su ih iza sebe ostavili i globalizacija i brze promjene koje su se dogodile, pa kao posljedica toga postoje pokreti koji pozivaju da se ljudi povuku iz te povezanosti”, kaže Zakerberg.

Kako kaže, ideja globalizacije nije uzela u obzir sve izazove koji će biti stavljeni pred ljude.

“Ako ljudi pitaju da li je ovo smijer u kome bi čovječanstvo trebalo da ide, mislim da je odgovor jasan i da to jeste taj smijer. Međutim, moramo da se pobrinemo da globalna zajednica bude dobra svima. A to nije nešto što će se desiti po automatizmu”, kaže Zakerberg za BBC.

U svom manifestu, Zakerberg je poručio da će Fejsbuk nakon decenije posvećene povezivanju prijatelja i porodica napraviti korak dalje i razviti “društvenu infrastrukturu za čitavu zajednicu – za podršku, za bezbjednost, za informacije, za društveno djelovanje i za inkluziju za sve”.

Fejsbuk želi da nastavi sa razvojem alata kao što je “Safety Check”, koji se koristi u hitnim situacijama, a želi i da pomogne u identifikovanju prijetnji, ne samo u reakciji na njih.

Zatim, Zakerberg želi da proširi borbu protiv “lažnih vijesti”.

“Naš pristup će biti manje fokusiran na zabranu lažnih informacija, a više ćemo se baviti potenciranjem drugačijih prespektiva i informacija, uključujući i rad onih koji provjeravaju autentičnost nekih informacija”, navodi on.

Takođe, on smatra da su društvene mreže danas ono što je televizija bila šezdesetih godina prošlog vijeka i da su one sada osnovna platforma za društveno djelovanje.

“Istorija nam je donijela mnogo ovakvih trenutaka. Dok smo pravili velike skokove od plemena, preko gradova do nacija, uvijek smo morali da gradimo društvenu infrastrukturu, kao što su zajednice, mediji i vlade, kako bismo nastavili da rastemo i dostižemo sljedeći nivo. Radili smo to ranije, a radićemo i u budućnosti”, naveo je Zakerberg.

Ipak, BBC u svom tekstu ističe, a B92 prenosi, i da neki postavljaju pitanje legitimiteta – ko je dao pravo Zakerbergu da izlaže svoju viziju o cijelom svijetu i mogućnost da pokuša da to sprovede u djelo.

Komentari