WIFI4EU besplatan internet u EU

Evropska komisija, Evropski parlament i Savjet postigli su politički dogovor o uspostavljanju i finansiranju besplatnog bežičnog interneta širom EU.

Do 2020. besplatni bežični interent trebalo bi da bude dostupan na trgovima, u parkovima, bibliotekama, bolncima i drugim otvorenim i zatvorenim javnim prostorima u svim zemljama članica EU.

WiFi4 EU inicijativa doprinosi našoj viziji da svako evropsko selo i grad u svojim centrima od javnog interesa imaju besplatan bežični internet do 2020. godine”, izjavio je predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker.

Postignuti dogovor tri najznačajnije EU institucije podrazumijeva izdavajanje 120 miliona evra za finansiranje opreme za bežični internet u 6.000 do 8.000 opština širom EU. Kada sistem bude postavljen, lokalne vlasti koji žele da ponude bežični internet u oblastima gdje slična javna ili privatna ponuda još uvijek ne postoji, moći će da podnesu zahjtev za finansiranje kroz jednostavan proces, navodi se u Evropskoj komisiji.

Digitalna strategija jedinstvenog tržišta ima za cilj da izgradi potpuno povezanu Evropu gdje će svako imati pristup visoko kvalitetnim digitalnim mrežama.

“WiFi4EU poboljšaće povezanost upravo na mjestima gdje je internet bio ograničen. Ovo je prvi korak ka uspostavljanju brzih veza i mreža visokog kapaciteta na cijeloj teritoriji EU”, naglasio je potpredsjednik Evropske komisije zadužen za digitalno tržište Andrus Ansnip.

Inicijativu WiFi4EU najavio je 2016. godine predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker kao dio ambicioznog remonta telekomunikacionih pravila EU što uključuje i rastuću potrebu povezivanja Evropljana, kao i jačanje konkurentnosti EU.

Komentari