ekrani telefona u buducnosti

Telefoni i drugi elektronski uređaji mogli bi uskoro biti kontrolisani potpuno drugačijim gestovima nego sad, a takođe mogli bi se sami dopunjavati energijom koristeći svjetlost ambijenta u kojem se nalaze, sve zahvaljujući LED nizovima koji i emitiju i detektuju svjetlost istovremeno, a koje su razvili naučnici.

 

Ovi LED-ovi napravljeni od tankog nanoroda (tvrđi od dijamanta, nanorod je nanokristalni oblik dijamanta, koji nastaje kompresijom i zagrijevanjem tvrdih molekula ugljenika) možda će omogućiti interaktivne funkcije i multitasking na teh-uređajima.

Na primjeru koji su naučnici pokazali, ovaj ”pametni” displej automatski podešava svjetlo u skladu sa svjetlošću u prostoru gdje se nalazi.

Takođe, automatski ga podešava prema drugim uslovima, a demonstrirana je i mogućnost piksela da reaguju na prst koji se približava – ovo može biti integrisano u interaktivne displeje koji reaguju da gestove bez dodira, ili prepoznaju objekte.

Kao dodatak interakciji sa korisnicima i okolinom, LED displeji od nanoroda mogu vršiti i međusobnu interakciju.

Studija je objavljena u naučnom magazinu “Science.”

 

Komentari