atom

Hemijske veze među atomima i njihovo spajanje u molekule osnova je nastanka gotovo svega u svemiru. Iako za njihovo postojanje znamo već gotovo cijelu deceniju, a ponašanja atoma možemo ispitati u detalje, do sada proces spajanja atoma nije bio izravno snimljen. No, napretkom mikroskopa i nanotehnologije i to se promijenilo.

Naučnici sa univerziteta Nottingham objavili su priloženi video zapis na kojem se, u trajanju od 18 sekundi, vide pojedinačni atomi kako se dva puta spajaju i razdvajaju. Riječ je o atomima rijetkog teškog metala renijuma zarobljenim unutar ugljenikove nanocjevčice čiji je zid debljine tek jednog atoma. Cilindar u kojem su se atomi nalazili promjera je oko 2 nanometra.

Osim snimke, objavljen je i naučni rad o snimanju stvaranja metalnih veza među atomima.

Snimka je nastala uz pomoć transmisijskog elektronskog mikroskopa (TEM). U tom se uređaju umjesto fotona koristi snop elektrona koji se propušta kroz preparat, u ovom slučaju ugljenikove nanocjevčice koje su poslužile kao testna cijev za “zarobljene” promatrane atome.

Na snimci je u stvarnom vremenu vidljiv “ples” atoma renijuma te stvaranje molekule Re2. Jedan atom renijuma mjeri tek 205 pikometara, odnosno 0,205 nanometara.

Izvor: bug.hr

Komentari